החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

תת"ל 55 א' - הסטת מסדרון תשתיות עילי לקווי חשמל ראשיים - קרית גת צפון

תת"ל 60 א - הטמנת קו 161 ק"ו במערב מכתש רמון