החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

תת"ל 60 א - הטמנת קו 161 ק"ו במערב מכתש רמון