החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

הנחיות לכוונון מהפכים פוטו-וולטאיים המחוברים לרשת מתח נמוך וגבוה