החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

תכנון, פיתוח וטכנולוגיה בר קיימא בחברה לניהול המערכת

העולם מצוי בפתחה של נקודת האל-חזור במשבר האקלים ויש לבצע פעולות גלובליות משמעותיות בהפחתת פליטות גזי החממה כאשר הפליטות מתעשיית יצור החשמל הקונבנציונאלי מהווה בהן מרכיב חשוב.

יצור החשמל בעולם עובר בשנים האחרונות שינויים גדולים בהם כניסה מסיבית של יצור חשמל ממקורות מתחדשים כמו שימוש בפאנלים סולריים לניצול אנרגיית השמש, שימוש ברוח להנעת טורבינות ועוד..

אימוץ תפיסת הקיימות מובילה את התאגידים לפתח וליישם טכנולוגיות חדשות ביצור חשמל, אגירת אנרגיה והתייעלות אנרגטית.

נגה - ניהול מערכת החשמל הישראלית מצטרפת למגמה עולמית זו, ושמה לעצמה כמטרה עליונה להוביל את משק החשמל הישראלי למשק אנרגיה מקיים, דל פחמן, תחרותי ואמין בכלל זה יצור חשמל ממקורות מתחדשים בשיעור של  30% מצריכת החשמל כפי שהתווה משרד האנרגיה כיעד לשנת 2030.

בעזרת כלים מתקדמים, כוח אדם מקצועי, מהיימן ובעל ניסיון, מתכננת החברה מערכת יצור ומסירה בסטנדרטים גבוהים מתוך ראיה ברת קיימא, ופועלת לשלב לצד היצור הקונבנציונאלי, יצור הולך וגדל בהיקפו ממקורות מתחדשים תוך אגירת האנרגיה בהתאם להתפתחות הטכנולוגית והחדשנות בעולם.

כחלק מתפיסת הקיימות תתמוך החברה בפעולות להתייעלות אנרגטית אותן מוביל משרד האנרגיה.

מתוך שקיפות ופתיחות, בשלבי תכנון המערכת המוקדמים יקוימו מערכי שיתוף ציבור.

עקרונות הקיימות ושמירה על הסביבה יוטמעו בפעילות החברה לרבות בתחומי: הפיתוח, התפעול, והפעילות השותפת.

קולטי שמש