החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

סטטיסטיקה וחקר שווקים

יחידת הסטטיסטיקה וחקר שווקים אמונה על תחזיות ביקוש החשמל לצורך תכנון ופיתוח משק החשמל. התחזיות מבוצעות לטווח הקצר הבינוני והארוך וכן על ניתוחים אנליטיים במגוון צרכים ארגוניים ובניהם בניית מודלים הקשורים לסחר והתפתחות ה-PV במשק החשמל.  

מטרתה המרכזית הינה פיתוח יכולות חיזוי לביקוש החשמל, על ידי שימוש במודלים חדשניים תוך התחשבות בהתפתחות של שימושים עתידיים חדשים והשפעתם על הביקוש (כגון רכבים חשמליים, התפלת מים וכדומה). החיזוי מתבצע באמצעות כלי מחשוב מתקדמים ותחת התחדשות מתמדת במתודות הסטטיסטיות העכשוויות.

כיחידה המתמחה ב – Data, היחידה עוסקת בבדיקות טיב הנתונים, יצירת הידע מתוך המידע והצגתו. זאת תוך שימוש בכלי AI ובשילוב הידע האנושי הנצבר בארגון. מטרת היחידה היא לאחד את כלל הצרכים הארגוניים בהקשרי המידע ולשלב את כלי הניתוח והמחקר על פי הסתכלות רחבה של צרכי הארגון תוך מענה לכלל הצרכים של כל היחידות בחברה.

 

תחזית שעתית לביקוש לחשמל לטווח ארוך:

עמודי חשמל