החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

תכנון פיתוח וטכנולוגיה

יחידת תפ"ט אמונה על:

ניהול מידע איסוף נתונים והעברתם – איסוף, קבלת, שמירת וניהול מידע ונתונים אודות מערכי היצור והמסירה, ניטור טכנולוגי בתחום הפיתוח.

הכנת תכנית לטווח ארוך - הכנת תכנית פיתוח אינטגרטיבית בתחום היצור החל מחיזוי משטרי תפעול תחנות כוח ותצרוכת דלקים בכל תחנה, אופטימיזציה של פיתוח מערכת הייצור, פיתוח מודלים לתכנון מערכת הייצור ופיתוח מודלים לבחינת תכנון הסחר. 

תכנון הפיתוח במקטע הייצור  - תכנון מקטע הייצור לרבות המלצה על כושר הייצור והאגירה הנדרשים, וכן התמהיל, המיקום והעיתוי המיטביים לשילוב אמצעי ייצור ואגירה ובנוסף קביעת קריטריונים לתכנון הפיתוח של מקטע היצור,

תכנון הפיתוח למערכת המסירה - תכנון מערכת המסירה, החל מעיבוד נתוני התחזית דרך תכנון מערכת ההשנאה, אפיון הנדסי מערכתית של מתקני ההשנאה והציוד העיקרי ובנית תכנית הפיתוח הרב שנתית של מערכת המסירה.

תכנון הנדסי וסטטוטורי - תכנון סטטוטורי וקידום תכניות מתאר (לרבות תסקירי השפעה על הסביבה) של פרויקטי השנאה הולכה וייצור הקשורים לתכנית הפיתוח.

קביעת תקנון רשת ודרישות מערכתיות – קביעת ופרסום תקנון הרשת ודרישות מערכתיות מיחידות הייצור בטכנולוגיות השונות. ביצוע תיאומים טכניים.

ביצוע סקרים והתחייבות לחיבור מתקנים - ביצוע סקרי תכנון וחיבור והתחייבות לחיבור מתקנים, תאומים טכניים.

בדיקת מתקני מערכת המסירה ומתקני היצור המתחברים למערכת המסירה  - קביעת הבדיקות הנדרשות וביצוע תיאום טכני למתקנים טרם הפעלתם המסחרית.

הנחייה לגבי פיתוח מקטע החלוקה וביצוע סקרים ברשת החלוקה ומחקר ופיתוח של משק החשמל – הנחיית בעל רישיון חלוקה בכל ההיבטים הקשורים לנקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת המסירה למערכת החלוקה ודרישות מערכתיות הקשורות לקליטת ייצור מבוזר ואגירה במערכת החלוקה.

מחקר ופיתוח של משק החשמל - הכנת סלי טכנולוגיות של ייצור אנרגיה ואיכות הסביבה, מעקב שוטף אחר חידושים בנושא טכנולוגיות יצור, ניהול של בסיס נתונים של טכנולוגיות ייצור ואגירה במערכת ובחינת השפעת טכנולוגיות מתחדשות על המערכת.

תכנון פיתוח וטכנולוגיה