החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

קוד אתי

נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ מנחה ומכוון את עובדי החברה ומנהליה בפעילותם היום-יומית, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. הקוד האתי משמש מפת דרכים פשוטה וברורה לכלל העובדים, הוא משקף את ערכי החברה ומהווה חלק מהתרבות הארגונית שלה. הקוד מעודד קיום דיאלוג הוגן ומפרה עם כל בעלי העניין (לקוחות, ספקים, עובדים, קהילה, בעלי מניות) ומסייע לחברה להגשים את מטרותיה.

 

משפחה