החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

יחידת ניהול המערכת

היחידה לניהול המערכת, האחראית על ניהול משק החשמל, תחל לפעול תחת נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ באמצע 2021.

תפקידי היחידה הינם:

תפעול והבטחת שרידות מערך הייצור והמסירה

ניהול ההעמסה והסחר בחשמל

תזמון עבודות התחזוקה והבטחת זמינות

היערכות משק החשמל בשגרה למצבי חירום

ניהול מצבי חירום במשק החשמל

תכנון וניהול השימוש בדלקים במשק החשמל

מחירים:

Expost    SMP   תחזית ביקוש משקי

תכנון פיתוח וטכנולוגיה