החברה לניהול המערכת
נא להקליד טקסט ומספרים בלבד

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידה בישראל מחייב את הרשויות הציבוריות להציג מידע לציבור על מנת לשמור על ערכי הדמוקרטיה ולאפשר לאזרחים לקיים שיח פעיל וביקורת בשיח הציבורי וע"י כך לשפר את פעולת הממשל.

נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ פועלת על פי חוק חופש המידע וכן על פי הוראות רשות החברות הממשלתיות.

אנו מאמינים בתרבות עסקית הוגנת, אחראית וערכית. התנהלות של כל אחד ואחד מאתנו על פי כללים אלו הופכת את החברה לטובה עוד יותר.

על פי החוק אזרח ישראל זכאי לקבל מידע המצוי בידי הרשות תוכלו לעיין במידע שפורסם בעבר או הועמד לעיון הציבור

טורבינת רוח